Yhteistyö


Lasten vanhempien kanssa pyritään pitämään yhteistyö avoimena päivittäisten kohtaamisien avulla. Kasvatukseen liittyvät keskustelut käydään päiväkodilla tai lapsen kotona säännöllisesti. Käytämme yhteistyön lisäämiseksi myös sähköisiä välineitä.

Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen teemme yhteistyötä Oulun kaupungin kiertävän varhaiserityisopettajan kanssa. Myös neuvolan kanssa teemme yhteistyötä lapsen täyttäessä vuosia. Tiivis yhteistyö toteutuu myös lapsen erityisen tuen tarpeen mukaan.

Seurakunnan kanssa yhteistyö toteutuu pikkukirkkojen ja muskaritoiminnan kautta. Myös satunnaista yhteistyötä saatetaan tehdä toimintakaudesta riippuen eri tahojen kanssa esimerkiksi lapsen liikkumiseen liittyen. Oulun kaupunki kuuluu myös vahvana yhteistyöverkostona taloomme mahdollistaen toiminnan taloudellisesti sekä tarjoamalla erilaisia kulttuurillisia- , liikunnallisia-, musiikillisia tapahtumia yms.

Suomen latu ia ympäristökasvatuksen seura toteuttavat yhteistyössä kanssamme laadullista varhaiskasvatusta tarjoamalla suunnitelmallisen toimintamallin raamin metsämörri ja vihreä lippu toimintaan.

Esiopetusikäisen tulevan koulun kanssa teemme yhteistyössä tutustumisien ja tiedonsiirron myötä, jotta lapsen kouluun siirtymisen kynnys olisi mahdollisen matala. Kouluun siirtyvien lasten kanssa pyrimme pitämään yhteyttä erilaisten tapahtumien yms. avulla.