Toiminta


Lilliputti on paikka, johon lapset tulevat kuin omaan toiseen kotiinsa. Lilliputissa olo on kuin yhdessä suuressa perheessä, jossa maalaisjärjen käyttö ei ole kielletty. Lilliputissa lapsia hoidetaan kuin omia; annetaan rakkautta ja rajoja, vastuuta ja vapautta sekä halia ja syliä.

Päiväkodin toiminta perustuu Jean Piaget´n aktiiviseen oppimiseen, jossa korostuu lapsen oman aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen. Lapsen itsetunnon kehittymistä tuetaan luovien toimintamuotojen avulla. Lapsen yksilöllinen tukeminen toteutuu luontevasti ryhmissämme, jossa vallitsee kotoisa tunnelma ja lapsilähtöinen toiminta.

Tavoitteellinen suunniteltu toiminta tapahtuu pääosin pienryhmätoimintana, joka tukee jokaisen lapsen yksilöllistä kehittymistä arkitoimintojen ohella. Pienryhmätoiminnan vastapainona teemme myös yhteisesti koko talon juttuja säännöllisesti.

Päiväkodissa on erilliset kerrokset, joissa toiminta tapahtuu. Alakerrassa telmivät 1-3-vuotiaat ja yläkerrassa 3-ikävuodesta aina eskari-ikään saakka. Lapsen ikä ja kehitystaso huomioidaan hoitokerrosta valittaessa. Pienten puolella korostuu läheisyys ja syli perustoimintojen harjoittelu ohella. Isojen puolella toiminta on suunnitelmallista ja kehittävää luovaa leikkiä unohtamatta. Päiväkodissa on myös oma jumppasali, jossa jumppaamme ja vietämme yhteisiä hetkiä arjen keskellä.

Luontokasvatus näkyy vahvana osana toiminnassamme metsämörritoiminnan avulla ja teemme säännöllisiä metsäretkiä lähimetsään. Pyrimme ulkoilemaan säällä kuin säällä ja lähiympäristö tulee tutuksi toimintakauden aikana. Askarteluissa pyrimme hyödyntämään luonnon materiaaleja yhdessä muiden materiaalin kanssa. Päiväkodin miljöö huokuu luonnonläheisyyttä viihtyisän pihan, metsäympäristön ja rakentamisessa käytettyjen puumateriaalien ansiosta.

Perinteistä isovanhempien päivää vietämme yhdessä isovanhempien kanssa kerran vuodessa eri teemojen mukaisesti.