Toiminta


Lilliputti on paikka, johon lapset tulevat kuin omaan toiseen kotiinsa. Lilliputissa olo on kuin yhdessä suuressa perheessä, jossa maalaisjärjen käyttö ei ole kielletty. Lilliputissa lapsia hoidetaan kuin omia; annetaan rakkautta ja rajoja, vastuuta ja vapautta sekä halia ja syliä.

Päiväkodin toiminta perustuu Jean Piaget´n aktiiviseen oppimiseen, jossa korostuu lapsen oman aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen. Lapsen itsetunnon kehittymistä tuetaan luovien toimintamuotojen avulla. Lapsen yksilöllinen tukeminen toteutuu luontevasti pienryhmissämme, jossa huomioidaan lapsen osallisuus ja lapsilähtöinen toiminta.

Tavoitteellinen suunniteltu toiminta tapahtuu pääosin pienryhmätoimintana, joka tukee jokaisen lapsen yksilöllistä kehittymistä arkitoimintojen ohella. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana toimii aina lasten mielenkiinto käsiteltävään aiheeseen. Pienryhmätoiminnan vastapainona toimimme yhteisesti koko talon voimin mm. ulkoiluaikaan sekä yhteiset retket.

Päiväkoti toimii 3-kerroksisessa talossa, joten ryhmäjako on toteutettu kerroskohtaisesti. Pienten ryhmä on ns. keskikerroksessa, 3-5-vuotiaat alakerrassa ja isojen toimitilat on luonnollisesti yläkerrassa. Toimintakauden aikana voi lapsen ryhmä muuttua, koska ensisijaisesti ryhmän valinta mietitään lapsen tarpeeseen perustuen.

Luontokasvatus näkyy vahvana osana toiminnassamme metsämörritoiminnan avulla ja teemme säännöllisiä metsäretkiä lähimetsään. Pyrimme ulkoilemaan säällä kuin säällä ja lähiympäristö tulee tutuksi toimintakauden aikana. Askarteluissa pyrimme hyödyntämään luonnon materiaaleja yhdessä muiden materiaalin kanssa. Päiväkodin miljöö huokuu luonnonläheisyyttä viihtyisän pihan, metsäympäristön ja rakentamisessa käytettyjen puumateriaalien ansiosta.

Kaudella 2019-2020 päiväkoti on mukana Luma 2020 projektissa. Sen avulla olemme kehittäneet lapsille suunnitelmallista kosketuspintaa matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian parissa varhaiskasvatuspäivän aikana. Projektin myötä käynnistimme v.2019 tiedetiistait, joissa tutkimme eri ilmiöitä, teemoja ja asioita lasten mielenkiinnosta lähtöisin. Tiedetiistain konseptia kehitetään kaudella 2020. Tiedekasvatuksen avulla herättelemme lapsen omaa luontaista tutkijaa suunnitelmallisen toiminnan avulla.

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on meille ensiarvoisen tärkeä. Tinyapp- mobiilisovelluksen avulla pystymme avaamaan varhaiskasvatuksen arkea reaaliajassa huoltajille. Toiminta perustuu suurilta osin vuodenaikojen kiertokulkuun sekä vuosittaisiin perinteisiin uutta ja ajankohtaista unohtamatta. Toimintakaudella suunniteltu perhekello määrittää yhteiset tapahtumat perheiden kanssa. Perinteistä isovanhempien päivää vietämme yhdessä isovanhempien kanssa kerran vuodessa eri teemojen mukaisesti päiväkodilla tai jossain sen hetkisen teeman mukaisessa paikassa.