Esiopetus


Lilliputissa esiopetus toteutuu esiopetussuunnitelman mukaan, jota päivitetään toimintakauteen sopivaksi. Esiopetus on maksutonta perheelle. Mikäli esiopetusikäisten ryhmäkoko jää alle kaupungin linjauksien mukaisesta järjestetään esiopetusikäisille ns. kotikouluopetusta huoltajien niin halutessaan. Kotikouluopetuksessa opetus toteutuu lapsen kouluvalmiuksia tukevaksi yhteistyössä huoltajien kanssa.