KOTISIVU | TOIMINTAYHTEYSTIEDOTPALAUTE/HAKEMUSHINNASTO


Päiväkoti Lilliputti on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Oulun
Maikkulassa. Nykyisissä toimitiloissa olemme toimineet vuo-
desta 1986. Päiväkodin toimitilat on saneerattu vanhaan
3-kerroksiseen omakotitaloon, jossa toimimme kahdessa
erillisessä kerroksessa; alle 3-vuotiaiden puoli (peukaloi-
set) sekä 4-6-vuotiaiden puoli (vinttiläiset), jossa toimii
myös esiopetus. Linja-auto numero 4:n pysäkki on aivan
porttimme vieressä ja numero 3:n pysäkki on parin sadan
metrin päässä. Päiväkodissamme on oma piha ja liikunta-
mahdollisuudet ovat kävelymatkan päässä.

Lilliputti on paikka, johon lapset tulevat kuin omaan toiseen
kotiinsa. Henkilökunta lapsille on tuttua ja turvallista. Lillipu-
tissa olo on kuin yhdessä suuressa perheessä, jossa maalais-
järjen käyttö ei ole kielletty. Lilliputissa lapsia hoidetaan kuin
omia; annetaan rakkautta ja rajoja, vastuuta ja vapautta sekä
halia ja syliä.

 

PÄIVÄKOTI LILLIPUTTI ON PAIKKA VERRATON, SIELLÄ TEIDÄNKIN LAPSENNE HYVÄ OLLA ON

    Copyright © Päiväkoti Lilliputti 2008.